Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

Obsługa teleinformatyczna

W zakresie świadczenia obsługi teleinformatycznej w jednostkach obsługiwanych CUW Tychy jest odpowiedzialne za:

 

 • zapewnienie prawidłowego działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej;
 • administrowanie systemami i infrastrukturą teleinformatyczną;
 • zapewnienie zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru nad eksploatacją systemów i infrastruktury teleinformatycznej;
 • zapewnienie wsparcia technicznego dla końcowych użytkowników;
 • prowadzenie nadzoru nad zachowaniem spójności i interoperacyjności systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej wdrażanej i eksploatowanej przez jednostki obsługiwane;
 • współpracę z jednostkami obsługiwanymi przy wdrażaniu i aktualizowaniu procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i infrastruktury teleinformatycznej;
 • projektowanie i rozbudowę usług teleinformatycznych;
 • współpracę z jednostkami obsługiwanymi przy: 
  • zamawianiu dostaw i usług,
  • wdrażaniu nowych systemów informatycznych,
  • uruchamianiu usług teleinformatycznych.