CUW Tychy

Schemat organizacyjny

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników na zajmowanym stanowisku pracy określony został w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy.