Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

Statut jednostki

Statut CUW Tychy ustanowiony został uchwałą NR XXXVII/694/22  Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w zmieniająca uchwały nr XXVIII/564/21 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r.  w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Treść uchwały i statut CUW Tychy dostępne są tutaj: https://bip.umtychy.pl/uchwaly-rady-miasta/75354