CUW Tychy

Statut jednostki

Statut CUW Tychy ustanowiony został uchwałą NR XXVIII/564/21  Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2021 r. w zmieniająca uchwały nr XXII/228/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r.  w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Treść uchwały i statut CUW Tychy dostępne są tutaj: https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=490791