Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

2020 rok

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy informuje o planowanych na 2020 rok zamówieniach publicznych, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 30 000 euro.