Bezpieczeństwo informacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do szczegółowych obowiązków powierzonych do wykonania CUW Tychy w zakresie bezpieczeństwa informacji należy:

 

  • doradztwo w procesie wdrażania i aktualizacji dokumentacji opisującej System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązujący w JO;
  • przeprowadzanie obowiązkowych audytów bezpieczeństwa informacji zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i opracowywanie na tej podstawie rekomendacji  dla Dyrektora JO;

  • prowadzenie działań zwiększających świadomość oraz organizowanie szkoleń dla pracowników JO  z zakresu bezpieczeństwa informacji.