Obsługa prawna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W zakresie obsługi prawnej w jednostkach obsługiwanych CUW Tychy jest odpowiedzialne za zapewnienie:

 

 • doradztwa w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa autorskiego oraz pozostałych dziedzin prawa;
 • opiniowania, pod względem formalno-prawnym, projektów umów oraz aktów prawnych;
 • sporządzania innych opinii prawnych zawierających analizę stanu prawnego związanego z rozpatrywanym zagadnieniem, konkluzję i propozycje rozwiązań zgodnych z obowiązującym prawem;
 • udzielania bieżących porad i interpretacji prawnych;
 • asysty w procesach negocjacyjnych;
 • świadczenia pomocy prawnej w zakresie postępowań o udzielenie zamówień; publicznych, w tym ewentualnego udział w komisjach przetargowych;
 • bieżącego doradztwa prawnego w zakresie obsługi wierzytelności, w tym również sporządzania wszelkich zestawień dotyczących tych postępowań;
 • zastępstwa w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi w oparciu o udzielone pełnomocnictwo;
 • zastępstwa w postępowaniach przed organami egzekucyjnymi oraz w prowadzeniu na rzecz jednostek obsługiwanych postępowań windykacyjnych.