Spis telefonów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Serwis (zgłaszanie usterek w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego):

e-mail:  pomoc@cuw.tychy.pl

tel.: 32 438-20-00, nr wew. 2000

 

imię, nazwisko tel. wewnętrzny tel. zewnętrzny
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
Dagmara Gawryszek
2022 32 438-20-22

Dział finansowo-księgowy 

Agnieszka Mrzyczek - Główny Księgowy 2023 32 438-20-23
Monika Adamska
2029 32 438-20-29
Ewa Hornik
Urszula Karkoszka
Bożena Latusek
Jolanta Machalica
Ewa Szymańska
Katarzyna Francuz 2033 32 438-20-33
Joanna Grolik
Anna Kulasińska

Dział kadr i płac oraz Zespół ds. administracji i obsługi klienta 

Agnieszka Kaczmarska-Sobczyk - Kierownik 2045 32 438-20-45
Dział kadr i płac
Maria Krasoń 2025 32 438-20-25
Aleksandra Gryc
2026 32 438-20-26
Sylwia Peć
Barbara Skrabarczyk
Barbara Mach 2034 32 438-20-34
Sabina Ebert
2046 32 438-20-46
Zespół ds. administracji i obsługi klienta
Daria Dreja
2035 32 438-20-35
Ewa Sobczyk 2024 32 438-20-24

Zespół ds. zamówień publicznych i kontraktów  IT

Renata Rawska - Główny specjalista koordynator zespołu
2031 32 438-20-31
Monika Matulla 2041 32 438-20-41
Marta Potoniec 2032 32 438-20-32

Inspektor ds. zgodności

Agnieszka Chmielnicka 2027 32 438-20-27

Zespół ds. ochrony danych osobowych

Aneta Koniarczyk - Inspektor Ochrony Danych 2042 32 438-20-42
Joanna Szkodny 2043 32 438-20-43

Zastępca Dyrektora ds. technologii informatycznych

Paweł Walczak 2001 32 438-20-01

Samodzielne stanowisko ds. wsparcia procesów informatycznych

Dariusz Tomczyk - Główny specjalista 2030 32 438-20-30

Dział ds. infrastruktury i systemów teleinformatycznych

Łukasz Wiertelak - Kierownik 2002 32 438-20-02
Krzysztof Andrzejczak  2000 32 438-20-00
Przemysław Długaj 
Kamil Dolata
Paweł Mikulski
Krzysztof Rusinek

Dział ds. systemów komputerowych

Marcin Matyga - Kierownik 2007 32 438-20-07
Sebastian Duży 2000 32 438-20-00
Tomasz Dziubany
Łukasz Kozina 
Leszek Łoś
Marcin Siuta 
Grzegorz Szkliniarz

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH kliknij tutaj