RZP.9.2017 - monitoring wizyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2017

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zapraszają do uczestnictwa we wspólnym postępowaniu pn.

"Administracja i konserwacja Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy (SMWMT) oraz Systemu Monitoringu Wizyjnego na peronach Szybkiej Kolei Regionalnej w Tychach (SMW-SKR) w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku"

W celu zapoznania się z dokumentacją zamówienia publicznego oraz warunkami uczestnictwa w postępowaniu prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami:

Oferty można składać w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy, ul. Barona 30, pok. 326.2, II p. do dnia 6 listopada 2017, godz 9:45.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COMPUTER WORLD S.C.