RZP.12.2017 - hurtowa wysyłka SMS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2017

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy zaprasza do uczestnictwa w zamówieniu publicznym pn.

"Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku"

W celu zapoznania się z dokumentacją zamówienia publicznego oraz warunkami uczestnictwa w postępowaniu prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami:

Oferty można składać w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy, ul. Barona 30, pok. 326.2, II p. do dnia 4 grudnia 2017, godz 10:15.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy SerwerSMS Polska Sp. z o.o. z Rybnika.