Sprawowanie nadzoru i serwisu technicznego nad urządzeniami i oprogramowaniem składającymi się na system zarządzania usługami telefonii stacjonarnej w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz w wybranych jednostkach Gminy Miasta Tychy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2022

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Tychy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. " Sprawowanie nadzoru i serwisu technicznego nad urządzeniami i oprogramowaniem składającymi się na system zarządzania usługami telefonii stacjonarnej w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz w wybranych jednostkach Gminy Miasta Tychy”
nr ZZP.261.124.2021

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach do pobrania.

UWAGA! W dniu 12.01.2022 r. została umieszczona informacja z otwarcia ofert.

UWAGA! W dniu 17.01.2022 r. zostało umieszczone Ogłoszenie wyników postępowania.